Virkistävä Gatorade tankkaa ja antaa energiaa suoritukseesi.

Tutustu tuotteisiin >

Nesteytys

Yli 50 vuoden ajan olemme tutkineet fyysisen lihastoiminnan ja harjoittelun maksimoimiseen tarvittavia tekijöitä. Täältä voit lukea lisää siitä, kuinka tärkeää on juoda oikein harjoittelun aikana, nestehukan negatiivisista seurauksista ja kuinka Gatorade voi auttaa sinua.


Nestehukan aiheuttajat

 • Harjoitteluintensiteetti

  Koska lämpö on lihastoiminnan sivutuote, kehon lämpötila kohoaa urheilijan harjoituksen voimakkuuden eli intensiteetin kasvaessa. Urheilijan kehon täytyy silloin säädellä lämpötilaansa hikoilemalla enemmän. Mitä kovemmin urheilija harjoittelee, sitä enemmän hän hikoilee.

 • Ympäristö

  Ympäristön kohonnut lämpötila aktivoi hikoilumekanismin ja lisää hikoilun määrää. Ympäristön kosteus on myös tärkeä tekijä hien haihtumisessa; korkea kosteusprosentti estää hien haihtumista, jolloin elimistön lämmönsäätely häiriintyy.

 • Vaatteet ja varusteet

  Pienet, väljät vaatteet edesauttavat lämmönhaihtumista asettamalla hikisen ihon alttiiksi ilmalle. Painavat vaatteet ja välineet saattavat pitää lämpöä ja hikeä iholla, joka pakottaa kehon tuottamaan lisää hikeä jäähtyäkseen.

 • Perinnöllisyys

  Perinnöllisyys on tekijä, jonka vuoksi urheilijat hikoilevat eri tavoin. Urheilijat, joilla on herkkä hikoilumekanismi, reagoivat alttiimmin kehon lämpötilojen muutoksiin, mikä edesauttaa heitä hikoilemaan enemmän – ja aiheuttaa suuremman kehon kuivumisriskin. Toinen ääripää ovat urheilijat jotka hikoilevat tehokkaasti, sillä he tuottavat vain tarvittavan määrän hikeä jäähtyäkseen.

 • Kunto ja aklimatisoituminen

  “Hyväkuntoinen” urheilija alkaa hikoilla aikaisemmin ja enemmän kuin “huonokuntoisempi” urheilija. Sama koskee urheilijoita jotka ovat tottuneet (aklimatisoituneet) lämpimässä harjoitteluun.

Negatiiviset seuraukset

Sydän-verisuonijärjestelmä

Nestehukka vaikuttaa sydän-verisuonijärjestelmään laskemalla veren määrää. Ruumiinlämpö kohoaa 0,3° C jokaista menetettyä nestelitraa kohden pitkäaikaisen harjoittelun aikana. Pulssi kohoaa noin kahdeksan lyöntiä minuutissa ja sydämen minuuttivolyymi (määrä jonka sydän pumppaa verta minuutissa) vähenee 1 litralla minuutissa.

Ruumiinlämmön säätely

Sen lisäksi, että sydän-verisuonijärjestelmä huolehtii hapen ja ravintoaineiden kuljetuksesta, auttaa se myös ruumiinlämmön säätelyssä. Tämä tapahtuu kuljettamalla lihasten tuottamaa lämpöä iholle. Nestehukan kasvaessa vaikeutuu sydän-verisuonijärjestelmän tasapainottama oikea kehon lämpötilan ylläpitäminen ja ruumiinlämpötila nousee 0,3° C jokaista harjoittelun aikana menetettyä litraa kohden. Lämpötilan nousu saattaa pitkän harjoittelun aikana johtaa lämmöstä johtuviin sairauksiin, mikä on vakava riski terveydelle.

Tiedollinen suorituskyky

Nestehukka voi myös vaikuttaa negatiivisesti urheilijan päätöksentekokykyyn erityisesti lämpimissä olosuhteissa.

Gatorade-urheilujuomaa on kehitetty tieteellisesti lähes 50 vuoden ajan, jotta
sinäkin saisit maksimaalisen tehon harjoittelustasi ja suorituksestasi.